Dozorná rada

Predsedníčka dozornej rady:

  Ing. Terézia Mikulová  

Člen dozornej rady:

  PhDr. Peter Benkovič

Člen dozornej rady:

  PhDr. Zuzana Vršanská