O Firme

Od svojho vzniku pôsobila naša spoločnosť ako nezávislá medzinárodná organizácia pre kontrolu služieb a tovarov všetkých druhov. Skúsenosti Inspekty sa opierajú o rozsiahle aktivity v mnohých krajinách Európy, Ázie a Afriky. Inspekta rozvíjala svoju činnosť po celý čas aj spoluprácou a kontaktmi so zahraničnými kontrolnými organizáciami a vytváraním vlastných zastupiteľstiev a kancelárií v rôznych krajinách sveta. Viac ...

Služby

Kontrolné činnosti sú vykonávané skúsenými pracovníkmi na základe dokonalých poznatkov súvisiacich noriem, ktoré sa týkajú tovaru podľa krajiny importéra. Viac...

Služby v oblasti poskytovania certifikátov GOST-R a GOST-U. Viac...

INSPEKTA, a.s. ponúka svojich špičkových odborníkov z radov kvalifikovaných inžinierov pre dozorné, inšpekčné a servisné činnosti pri výstavbe a rekonštrukciách. Viac...

Referencie

MARTINMETAL s.r.o. Martin, VSŽ Unikorn s.r.o. Tornaľa, Liptovské strojárne a.s. Liptovský Mikuláš, LR Crystal a.s. Lednické Rovne, Slovlak a.s. Košeca, Slovnaft-Metalchem a.s. Bratislava, ProCS s.r.o. Šaľa, CEBO Holding a.s. Partizánske, VUKOV EXTRA s.r.o. Prešov, ŽOS a.s. Zvolen, ZVT PRINT a.s. Banská Bystrica, LOVINIT a.s. Lovinobaňa, TELCO Systems s.r.o. Banská Bystrica, Viac...

Kontakt

Inspekta Slovakia, a.s.

 

Zelinárska 2, P.O.BOX 56
820 16 Bratislava 216

Tel.:  

+421 2 555 733 71

Fax:  

+421 2 555 733 75

Mobil:  

+421 905 490 392

E-mail:  

inspekta@inspekta.sk

WEB:  

http://www.inspekta.sk

Viac...